CONTACTS

Социалдык онуктуруу жана ишкерлик институтунун дареги:

720010,  Бишкек ш,  Манас проспектиси, 22 а.

Телефон: +996 (312) 31 87 65

Факс: +996 (312) 31 88 22

Кабылдама комиссиянын телефону: 

E-mail:   isdb@mail.ru 

EnglishKyrgyzRussian